Translate

Nemaniach

Anjelské požehnanie!

Nemamiah: Anjel ľudí narodených od 1. do 5. januára. Riadi plne duchovnej sili a materiálnu prosperitu.  Koná pokojne a opatrne.  S láskavým dovolením musí mat obranu.