Translate

Zjavenia Panny Márie


V histórii kresťanstva sa stalo viackrát, že sa Panna Mária údajne zjavila niektorým vybraným osobám. Niektoré z týchto tzv. súkromných zjavení oficiálne uznala katolícka cirkev. V procese skúmania dôveryhodnosti týchto zjavení je však veľmi opatrná, vždy podrobne skúma ich obsah a trvá pomerne dlho, kým ich v prípade, že uzná ich autenticitu, vyhlási za pravé. Viera v tieto súkromné zjavenia však ani po oficiálnom uznaní nie je pre veriacich záväzná.
V týchto zjaveniach väčšinou Panna Mária vyzýva ľudí k pokániu a obráteniu, k skutočnému žitiu Evanjelia. Čiže neprináša nejaké „novinky“, ale pripomína stálu aktuálnosť posolstva Božieho Slova. Súkromné zjavenia niekedy odporúčajú rozličné formy zbožnosti a uctievania, ktoré sú pre dané obdobie potrebné – či je to úcta k Božskému Srdcu, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie alebo modlitba sv. ruženca. Vlastne potvrdzujú často už „zabehnuté“ zvyklosti praktizovaných súkromných pobožností v niektorých častiach sveta. K námetom pre zlepšenie duchovného života, ktoré vyplývajú zo súkromných zjavení, sa katolícka cirkev stavia podobne ako k námetom zo života niektorých svätých.
Medzi najznámejšie miesta zjavení Panny Márie, ktoré boli oficiálne schválené katolíckou cirkvou, patria:
 • Lurdy (Francúzsko) – 1858
 • Fatima (Portugalsko) – 1917
 • Guadalupe (Mexiko) – 1531
 • Knock (Írsko) – 1879
 • La Vang (Vietnam) – 1798
 • Walsingham (Anglicko) – 1061.
Medzi najznámejšie miesta údajných zjavení doteraz oficiálne neschválených katolíckou cirkvou patria:
 • Medžugorie (Bosna a Hercegovina) – 1981
 • Garabandal (Španielsko) – (1961 – 1965)
 • Zeitun (Egypt) – (1968 – 1971)
 • Hrušiv (Ukrajina) – 1987
 • Turzovka (Slovensko) – 1958
 • Litmanová (Slovensko) – (1990 – 1995)
 • Dechtice (Slovensko) – od 1995.