Translate

Sandalphon

Archanjela Sandolphon


Archanjela Sandolphon meno znamená 'brat', je jedným iba z dvoch archanjelov v nebi, ktorí mali skúsenosť, že sú smrteľní muži archanjel Metatron. Archanjel Sandolphon bol prorok Eliáš a Archanjel Metatron bol múdry muž Enoch. Oni obaja hrali tak dobre prácu na zemi, že Boh dovolil im pokračovať v ich službách  z anjelskou  ríšou. Archanjela Sandolphon hlavnou úlohou je vykonávať naše modlitby k Bohu, aby mohli byť vypočuté a zodpovedané.
Všetky modlitby sú vypočuté a zodpovedané, ale odpoveď môže prísť  iným spôsob, ako  očakávame, alebo žiadame. Legenda hovorí, že on je tak vysoký, že siaha od zeme k nebu. Ak máte počúvať hudbu ,alebo slová vo svojej mysli, môže to byť archanjel Sandolphon vám dáva vedieť, že je s vami posiela vám správu. Ten môže pomôcť vašim slovám a činom aby boli nežne a láskavé požiadajte ho, aby vám pomohol žiť v celistvosti, so svojimi duchovnými darmi  a uzdravovania, prejavy a proroctvo .Ten vám pomôže hovoriť otvorene  pravdu a  keď budete potrebovať pomoc vyvolajte ho,. Archanjela Sandolphona je aura  nádherný chladný odtieň tyrkysovej. Skúste meditáciu na farby, držať, alebo nosiť kus tyrkysovej cítiť jej energiu. Môžete mať pocit, srdcovej frekvencii a dýchanie sa stáva kludnejšie.