Translate

Ariel

 Anjelské požehnanie!


Ariel: Anjel ľudí narodených od 8 do 12 novembra.Anjel prírody. Anjel poskytuje materiálne statky, a nesie svetlo potrebné na správne použitie.Ma schopnosť konať rýchlo a účinne odstrániť obavy.