Translate

Anuel aniel


Anjelské požehnanie!

Anauel:  Anjel ľudí narodených od 31. januára do 4. februára.  Títo ľudia  sa môžu modliť. Dostanu dary a silu.je to anjel  Prosperita  dáva  vám jasnú predstavu o vzťahu medzi príčinou a následkom, medzi udalosťami.