Translate

Jejlael


Anjelské  požehnanie!  

Jejlael: Guardian Anjel  ľudí narodených od 6. do 10. januára.  Títo ľudia sa môžu modliť k nemu a  dostanú  dary a silu:  anjel -Vernosť morálnych a duchovných princípov vám pomôže porozumieť svetu. Anjelské  dary a právomoci sú: láska, peniaze, zdravie