Translate

Manakel


Anjelské požehnanie! 


Manakel: Anjel ľudí narodených od 15. do 19. februára.: Je to anjel mieru, osoba bude mať prístup k znalostiam v odbore.