Translate

Haniel

Archaniel Haniel

Anjel harmonickéj  lásky

Haniel: Anjel ľudí narodených od 23. novembra do 31. decembra.  Prebúdza zmysel pre krásu.  Pomáha  dosiahnuť  svetlo v živote.  Môžete vstúpiť do hry a pomôcť v akejkoľvek oblasti, ktoru potrebujete ako láska, peniaze, zdravie, spiritualita a práca.  Tiež, ak chcete intervenovať v prospech niekoho blízkeho alebo kamarát.  Pre pomoc môžete ho  zavolať zakaždým.
  Nezabudnite poďakovať Bohu Stvoriteľovi, z vesmíru .
Všimnite si mesačný cyklus, ako Mesiac ovplyvňuje energiu a snažte sa z neho vyťažiť. 
su.