Translate

Metatron

Archanjel Metatron:


Metatron: Anjel Božieho plánu. Anjel ľudí narodených od 21. marca do 30. apríla.  anjel princ Seraphim, s nimi vám pomôže očistiť seba, to vám dáva energiu potrebnú k poznajú a prijímať svoj osud. Ked, požadujete, môžeme oživiť náladu a pomôže vám, takže si môžete zlepšiť svoj život: láska, peniaze, zdravie, spiritualita a práce. 
Tiež, ak chcete intervenovať v prospech niekoho blízkeho alebo kamarát.  Za pomoc môžete vyvolať zakaždým.  Nezabudnite poďakovať Bohu Stvoriteľovi, z vesmíru. 


Jeho sprava
Vyzývam vás  jasné  otvoriť svoje čakry  používať posvätné geometrické tvary