Translate

Harael

Anjelské požehnanie!

Harael:  Anjel ľudí narodených od 11. do 15. januára. Človek má v ňom ohromné ​​sily.  Prichádza čas ho použiť, napríklad navrhovať projekty, ktoré budú inšpirovať aj ostatných.