Translate

Panna Maria

Výnimočnosť Panny Márie bola teológmi, pápežmi a svätými zdôrazňovaná už od čias ranného kresťanstva. Podľa svätého Bernarda z Clairvaux (1090 – 1153): „Mária je bránou do neba, pretože nikto nemôže vstúpiť do svätého kráľovstva bez toho, aby tam neprešiel skrze ňu.” Svätý Bonaventura (1221 – 1274) zase napísal: „Ako mesiac, ktorý stojí medzi slnkom a zemou odovzdáva zemi to, čo dostal od slnka, tak Mária leje na nás, ktorí sme na zemi, nebeskú milosť, ktorú dostala od slnka Božej spravodlivosti.”
Modlitba Anjelske požehnanieZdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

I. Radostný ruženec (modlí sa v pondelok a v sobotu)
Prosby k preddesiatkom:
a)Ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
b) Ktorý nech posilňuje našu nádej.
c) Ktorý nech roznecuje našu lásku.

Tajomstvá k desiatkom
1.Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
2.Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
3.Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
4.Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
5.Ktorého si, Panna, v chráme našla.

II. Tajomstvá svetla (modlí sa vo štvrtok)
Prosby k preddesiatkom:
a)Ktorý nech je svetlom nášho života.
b)Ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
c)Ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.

Tajomstvá k desiatkom
1.Ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2.Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
3.Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
4.Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
5.Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

III. Bolestný ruženec (modlí sa v utorok a v piatok)
Prosby k preddesiatkom:
a)Ktorý nech osvecuje náš rozum.
b)Ktorý nech upevňuje našu vôľu.
c)Ktorý nech posilňuje našu pamäť.

Tajomstvá k desiatkom
1.Ktorý sa pre nás krvou potil.
2.Ktorý bol pre nás bičovaný.
3.Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
4.Ktorý pre nás kríž niesol.
5.Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

IV. Slávnostný ruženec (modlí sa v stredu a v nedeľu)
Prosby k preddesiatkom:
a)Ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
b)Ktorý nech riadi naše slová.
c)Ktorý nech spravuje naše skutky