Translate

Zjavenie Panny Marie

Zjavenie Panny Marie v litmanovej

Kto  tuto modlitbu sa bude každý deň modliť a aj ju bude rozširovať bude obdarený milosťou božou a bude chránený od vplyvu zlého ducha a od nešťastia , ak je niekto zaťažený zlým duchom ,alebo ťažko chorý polozte modlitbu na srdce tej osoby a modliť sa k svätému duchu ak nebudete pochybovať každý sa presvedčí o milosti  božej

Sedem svätých rajských zámkov

V horlivosti svojho srdca a žiadostivej mysli ,o môj bolestný  Ježíš Kristus ,na Teba pre nás hriešnych ,na kríži pribitého pozerám a lutostivim srdcom vzdychám  .Duša moja nad Tvojim prehorkým umučením až k smrti je zarmútená. Ktože je príčinou  tých ukrutných mučení a tvojej najkrutejšej smrti ?O dobrý Vykupiteľ ,ja ja som tomu príčinou .Daj pane môjmu srdcu veľkú lásku ,aby som mohol Tvojej bolesti ,trápenia a najdrahšiu smrť dokonale rozjímať a oplakávať. O najbolestivejšie Srdce môjho spasiteľa  Ježiša Krista  ,ktoré si na kríži pre naše spasenie sa tak trápilo !A čí nebolo dosť trápenia nad tvojimi bolestnými krokmi ,ktoré si od narodenia pre nás v samých úzkostiach prežil čí nebolo dosť, že si svoj krvavý pot v Getsemanskej záhrade zo seba vylial ,keď  ta ako zločinca chytili ?K sudcom s veľkým posmechom a rúhaním ta viedli a Tvoju najsvätejšiu hlavu tŕním korunovali a nespočetné a neznesiteľné trápenie Ti spôsobili .Ach zhrozená duša a srdce moje je nad ukrutnosťou ,ktorú Tvoj spasiteľ pre teba podstúpil . Tvoj spasiteľ berie na svoje zbičované ramena kríž a pod nim kráča ako baránok nevinný na popravisko Tam na mieste popravnom nechá zo seba zobliecť svoje rúcho .Ruky sväté rozpína  a klincami ku krížu pribiť sa dáva .S krížom hore pozdvihnutým pre tvoje spasenie už posledná krv sa mu z rán vylieva On naklonil svoju hlavu a takto zvolal DOKONANE JE ! O môj ukrižovaný Spasiteľ ,čo si ešte urobiť mal ? Ja už viem, že všetko je vykonane a splnilo sa ,čo o tebe prorokovane bolo a tak ja hriešny za tak veľké dobrodenie Tebe sa odmením. Objímam s Máriou Magdalénou Tvoj svätý kríž a neodídem skôr od neho ,kým nevyslovíš i ku mne tieto milé slova .Vypočutá je prosba tvoja a hriechy sa ti odpúšťajú ,daj Pane mojim očiam silu ,aby som mohol oplakávať svoje hriechy ,aby si ku mne prehovoril milostivé slova ,ako k lotrovi kajúcemu na kríži !dnes budeš so mnou v raji otca môjho .Amen